"Tiset springer i skov"

Gå til forsiden

Gå til anekdoter og historier fra Tiset

Skovudviklingen 2002

Skovudviklingen 2010 Skovudviklingen 2012 Beplantningsplan 2013 Skovudvikling 2018
        Beplantning 2013  Skovveje 2013   

Ambitiøs samarbejdsaftale om skovrejsning sender Aarhus ind i den grønne superliga

03-12-2018                                                                                                                        https://naturstyrelsen.dk/

Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand indgår et nyt, visionært samarbejde, som med cirka 550 nye hektar ny skov beskytter grundvandet og giver Aarhus det største sammenhængende naturområde i byens historie.

https://naturstyrelsen.dk/media/246680/aarhus.jpg?width=678
Udsigt fra en kommende skov ved Geding

Der skal vokse mere skov i og omkring Aarhus. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand enige om. Derfor har de indgået en ny og ambitiøs samarbejdsaftale, som skal beskytte vigtige grundvandsressourcer og sikre mere bynær skov til aarhusianerne. 

Konkret sikrer aftalen, at Aarhus får det største sammenhængende naturområde i byens historie fra Geding Skov i nord til Brabrandsøen og Årslev Engsø i syd. Det sker, når Solbjerg, True og Geding Skov kan vokse med cirka 550 hektar tilsammen, svarende til 1.100 fodboldbaner. Aftalen sikrer desuden, at grundvandet i disse områder beskyttes. 

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, rådmand Bünyamin Simsek og direktør for Aarhus Vand Lars Schrøder underskriver i dag den nye samarbejdsaftale i Geding Skov. 

- Den nye samarbejdsaftale sender Aarhus direkte ind i den grønne superliga. Vi giver aarhusianerne meget mere natur tættere på deres hjem, hvor de kan løbe, gå, cykle eller bare tage et pusterum fra storbylivet. Det tal kan stige til nye højder, når vi tør være så visionære, som vi er i den aftale, vi underskriver i dag, siger Jakob Ellemann-Jensen. 

Fortsættelsen på årtiers samarbejde
Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand har i knap 30 år samarbejdet om at få mere skov i Aarhus. Skovarealet er siden 1990 vokset fra cirka fem procent til omkring 11 procent. Naturstyrelsen og Aarhus Vand hjælper nu Aarhus Kommune endnu et skridt på vejen mod det endelige mål på 17 pct. i 2030.

Derfor glæder rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune sig over den nye samarbejdsaftale. 

- Vores natur er noget af det, som vi aarhusianerne sætter allermest pris på ved vores by. Vi bruger vores strande og vores skove intenst. Med 5.000 flere borgere hvert år, så skal vi i Aarhus Kommune også skabe meget mere natur, som vi kan nyde, og med dette samarbejde gør vi rigtigt meget godt for både vores drikkevand, for naturen og for aarhusianernes mulighed for at udfolde sig, siger Bünyamin Simsek, rådmand Teknik og Miljø. 

De nye skove er placeret, så de – ud over at give nye naturoplevelser – er med til at beskytte grundvandet og derfor kan sikre rent drikkevand til borgerne i Aarhus i fremtiden.  Direktør i Aarhus Vand Lars Schrøder glæder sig over den nye aftale. 

- Grundvandet i Aarhus er under pres på grund af forurening – særligt af sprøjtegifte. Derfor er det en meget vigtig aftale, der nu er indgået. Det er en fremtidssikring af vores drikkevand i et område, hvor vi årligt indvinder 4 mio. kubikmeter grundvand. Dermed er vi et vigtigt skridt nærmere vores mål om at beskytte grundvandsressourcen i hele kommunen. Samtidigt er skovrejsning den grundvandsbeskyttelse, som giver den største samfundsøkonomiske gevinst 

Fakta: 

·         Den nye samarbejdsaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Kommune og Aarhus Vand gælder fra den 3. december 2018 og ti år frem.

·         Formålet er at øge grundvandsbeskyttelsen i områderne Geding Skov, True Skov og Solbjerg Skov, så der også i fremtiden kan indvindes rent grundvand til drikkevand og samtidig skabe offentlig, bynær og rekreativ skov i kommunen. 

·         Forventningen er, at der kan komme flere opkøb i Geding og True Skov, så skovene fremover kan blive op til ca. 1000 hektar. Heraf er der rejst skov på ca. 620 hektar. 

·         Ved Solbjerg er der planlagt opkøb på op til ca. 300 hektar, hvoraf ca. 130 hektar er erhvervet. 

·         Ud over at passe på grundvandet, skal de nye skovområder binde de eksisterende skove sammen og skabe forbindelse til naturområdet Kasted Mose. Hele det sammenhængende område bliver naturmæssigt meget varieret i en mosaik af skove, søer, moser og andre åbne naturtyper

·         Alle arealopkøb er baseret på frivillige aftaler med lodsejere inden for projektområdet. 

·         De tre skove, som udvides, er grundvandsdannende oplande til tre kildepladser til henholdsvis Østerbyværket (Solbjerg), Lyngbyværket (True) og Kastedværket (Geding). De er alle tre sårbare indvindingsområder, som har behov for beskyttelse. 

·         Med udvidelsen af skovene bliver området fra Geding Skov og Kasted Mose i nord til Brabrandsøerne i syd det største sammenhængende naturområde i Aarhus’ historie. 

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk

Skovrider Søren Hald, Naturstyrelsen, tlf. 2288 9990, e-mail: shd@nst.dk 

Kommunikationskonsulent Anders Lai, Teknik & Miljø, Aarhus Kommune, tlf. 4024 8321, e-mail: alai@aarhus.dk

Pressechef Jan Tøibner, Aarhus Vand, tlf. 2920 9382, e-mail: jto@aarhusvand.dk 

Til toppen