Manualsiden på Tisetweb.dk

Gå til forsiden

 

 

Manualerne kan frit downloades og bruges privat, men må ikke bruges offentlig eller i virksomheder, f.eks. til undervisningsbrug uden tilladelse.
Manualerne er lavet over Gratis programmer eller gamle programmer, som er ved at være "out of date"

Manualerne er i PDF-format og er komprimerede i en ZIP-fil, sammen med de tekster og billeder, der skal bruges til manualen. I andre tilfælde ligger billederne i en særskilt fil.

Manualerne er opbygget så de er selvinstruerende.
De er opbygget ud fra den erfaring, jeg har fået som underviser på AMU og VUC og er en videreudvikling fra dette system.

Manual forståelse:

<Esc>    = tryk på en tast på tastaturet
Fed skrift    = noget der skrives eller "en knap" i programmet     Afspil        knap
Fed- og kursiv skrift     = et menupunkt                  Fil, Nyt album            menu

Programmer:

Picasa Photo Filtre Webmail på Exchange Server  
PaintShopPro Writer (tekstbehandling - OpenOffice 3.2 fra OpenOffice.com) E-Boks med NemID  
  Calc (Regneark - OpenOffice 3.3 fra OpenOffice.com) Word 2003  
    Word 2010