Læserbrev til Jyllands Posten

Gå til forsiden Gå til anekdoter og historier fra Tiset Man laver vel veje for at afvikle trafikken SPOR- jylland

Læserbreve 16.12.2014 kl. 03:00

Den linjeføring, som samtlige fællesråd i det sydlige Aarhus anbefaler, vil gå tæt på Mårslet. Arkivfoto: Mie Schärfe

Bering-Beder-vejen i offentlig høring

AF Jørgen Christensen, medl. af trafikudvalget i Ravnholt, Bryggervangen og tiset borgerforening

Efter 17 års tilløb skal der nu vælges mellem tre linjeføringer.

Så kom VVM-undersøgelsen af Bering-Beder-vejen endelig. Den har også været længe undervejs. Der er skitseret tre linjer, som er døbt A, B1, og C. Vejen skulle gennemføres af det, der hed Århus Amt, og har været planlagt siden 1997 – nu er det Aarhus Kommune, som skal gennemføre det nu 17-årige vejbyggeri.

I 2001 foretager amtet arealreservation for en mulig linjeføring.

Det er den, der i dag er omdøbt til: linjeføring A.

Aarhus byråd vedtager med alle partier i ”Fremsyn for Århus” den 31. maj 2007, at vejen anlægges i 2010-2012 (byrådsbeslutning den 24. jan. 2007)

Den nuværende planlægningshorisont siger, at den kommer i 2019.

Vejbyggeriet skal aflaste vejene i den sydlige del af kommunen og skabe en bedre infrastruktur og samtidig være en ringvej omkring Aarhus i sammenhæng med den østjyske motorvej og Grenåmotorvejen.

Ca. to tredjedele af byen kommer på den ene side og ca. en tredjedel på den anden side af vejen, som altså ødelægger lokalsamfundet.

Den skal samtidig være en aflastning for forstæderne i det sydlige Aarhus.

Nu går vejprojektet ind i en ny offentlig høringsfase.

Som kommunen skriver i ”Forslag til kommuneplantillæg – bilag 1”:

»Denne ring skal bl.a. medvirke til at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Vejen vil desuden kunne blive en vigtig del af betjeningen af fremtidige byvækstområder i den sydlige del af kommunen.«

En tredje linje kom til

I den første høringsrunde var der to linjeføringer, der kaldtes A og B.

Nu, i anden omgang, er der kommet endnu en til, nemlig linjeføring C.

Alle tre er belyst i VVM-redegørelsen.

Linjeføring A har været kendt af alle i lang tid, selv af dem, der har solgt villagrunde op til linjeføringen i Mårslet og Tranbjerg.

I linjeføring A er der som nævnt også foretaget arealreservation.

Linje B1 ser ud til at være den mest naturfølsomme, og linje C ser ud til at være den mest kuperede. Linje C er også den ”yngste” af de foreslåede linjeføringer og var ikke med i den første høringsrunde.

Hvad der er det største problem med den nye linjeføring C?

Det, mener jeg, er, at man fører linjen gennem byen Ravnholt, så ca. to tredjedele af byen kommer på den ene side og ca. en tredjedel på den anden side af vejen, som altså ødelægger lokalsamfundet.

To byer – eller én?

Hertil siger kommunens folk, at det ifølge deres optegnelser er to byer. På trods af det er der et byskilt i begge ender, der siger »Ravnholt« og dermed 50 km/t gennem byen. Hvis det er to byer som påstået, synes jeg, de skal have lov til at køre 80 km/t på de 75 m, der er imellem de yderste huse i de to byer.

Som kommunen også skriver i ”Forslag til kommuneplantillæg – bilag 1”:

»Alternativ C er især problematisk på grund af passagen ved Ravnholt, men også det omkringliggende forløb medfører store afgravninger og påfyldninger i forhold til det eksisterende terræn – blandt andet med afgravning gennem en række højdepunkter.«

»Herudover er Tingskov, Skovhave og skoven ved Over Mårslet vurderet til at rumme betydelige biologiske interesser.«

»Alternativ C fragmenterer Skovhaven, syd for Ravnholt Skov.«

Jeg synes, at Aarhus Byråd skal holde fast ved ”Forslag til kommuneplantillæg – bilag 1”:

»Byrådet anbefaler linjeføring A inklusive tilvalgsløsninger. Planforslaget er dog udformet, således at alle trelinjeføringer er valgbare. Når byrådet efter den offentlige høring har truffet endelig beslutning om, hvilken linjeføring der vælges.«

Det er også linjeføring A, som samtlige fællesråd i det sydlige Aarhus anbefaler!