Afledning af regn- og spildevand i Tiset by

Gå til forsiden

Gå til villaer og gårde i Tiset

   

Der er kommet en ny kendelse fra Aarhus kommune, som bestemmer at al fremtidig reparation af regnsvandsafledningen er pålagt de enkelte lodsejere ifølge vandløbsloven §35.

Vandløbsmyndighedernes afgørelse Regnvand/Ny kendelse/Regnvand 1 _25_11_15.pdf
Kort over systemet (billag 1) Regnvand/Ny kendelse/Regnvand 2 _25_11_15.pdf
Den gamle kendelse fra 1972 Regnvand/Ny kendelse/Regnvand 3 _25_11_15.pdf
Vedligeholdelse af private vandløb Regnvand/Ny kendelse/Regnvand 4_25_11_15.pdf
Information om fejl ved private dræn / rørlagte vandløb Regnvand/Ny kendelse/Regnvand 5_25_11_15.pdf

Den gamle kendelse - er nu aflyst!

Kendelse af 10 oktober 1972 Kendelse af 10 oktober 1972 i pdf. format (fylder 4,87 Mb)
Regninger af 26-07-2012 Prebens Spuleservice og Solbjerg Entreprenør
Billeder af reparationen Billede 1  -  Billede 2
Kort af den øvre del af systemet Drænsystemet
Regning fra Svend Erik Kristiansen Regning fra d. 26-07-2012
Tidligere regning fra Karen Rasmussen Regning fra d. 31-05-2007
Brev til Århus kommune Vandløbsgruppen   Kommunens svar
Svar fra Århus kommune Oversigtskort over drænledning i Tiset
Lokalplanforslaget 874 Lokalplanforslaget i pdf. format (fylder ca. 3Mb)
Følgebrev 26-07-2012 Følgebrev