Solens stråler

Tilbage til forsiden

Tilbage til Solens stråler

1 Mange steder i Solbjerg er der plantet frugttræer og frugtbuske på offentlige arealer til fri afbenyttelse for byens borgere.
Og frugterne af indsatsen høstes af de kommende generationer.

2 Ud i naturen. Brug dine sanser. Oplev døgnets rytmer og årstidernes skiften. Der er rige muligheder omkring Solbjerg, og det gør godt på krop og sjæl.

3   Søen giver nogle helt særlige muligheder. Og i en optimistjolle med vind i sejlet kan du komme langt omkring. 
Også med årekraft og paddling kan du nå søen rundt. Søsporten er klar med udstyret, hvis du har modet.

4   På Naturstyrelsen arealer i området ved Solbjerg Skov uden for hundeskoven er der fri teltning. Læs mere om det på www.Naturstyrelsen.dk

5   I den sydlige ende af Solbjerg Skov er der anlagt en indhegnet hundeskov med en naturlegeplads til hundene. Der er både skov og åbent landskab, hvor hundene kan boltre sig, mens hundeejerne hygger sig og får en hundesnak.

6   Fuglesang i skoven! Der er solsorte, fasaner, skovduer, og måske en nattergal. Men hvad synger de om?

Til Toppen
7   Landbruget har gennem generationer sat sit spor på landskabet og er med til at markere årstidernes skiften. Tidligere var det små brug med blandet produktion. I dag er markerne slået sammen i store agre, og landbrugets produktionsenheder og maskiner bliver større og større. Landmændene står overfor store udfordringer med miljøtilpasninger.

8 Ud i naturen. Brug dine sanser. Oplev døgnets rytmer og årstidernes skiften. Der er rige muligheder omkring Solbjerg, og det gør godt på krop og sjæl.

9   Finn Krogslund, der var formand for Fællesrådet i mange år, har lagt navn til den lille lund, der blev plantet ved byens nordlige indkørsel. I folkemunde kaldet Krogslunden.

10   Solbjerg Skov blev plantet for at beskytte grundvandet i området og er et resultat af et samarbejde mellem Århus Kommune og Naturstyrelsen. Vandboringerne her dækker 10% af hele Aarhus bys drikkevandsforsyning. Det første træ blev plantet i 2001 og på nuværende tidspunkt er ca. 300 ha plantet til med træer.

10a   I den nordlige ende af Solbjerg Skov har borgere i Tiset og Ravnholt været med til at plante frugttræer til stor glæde for områdets beboere.
Find Frugtruten på www.smagpaaaarhus.dk og søg på Solbjerg skov.

11   Solbjerg Vandværk har i alt tre boringer, hvorfra der hentes grundvand. Grundvandet undersøges og kontrolleres jævnligt.
Det er vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand og beskytter det mod forurening, så vores børn også kan få rent drikkevand.

Til Toppen
12   Vild med vilje. Biodiversiteten er under pres i Danmark. Vi har blandt andet oplevet en stærk tilbagegang i antallet af sommerfugle. Heldigvis bliver der gjort en stor indsats for at genskabe en natur med vilde planter og dermed levesteder for sommerfugle og andre insekter.

13   Planter er vigtige for livet i søen. Mange planter skaber levesteder for fisk og smådyr og optager en stor del af næringsstofferne i vandet. Her er det blandt andet planten græsbladet vandaks.

14   I Solbjerg sø er der flere fiskearter, blandt andet aborre og brasen, og Søens Venner har flere gange udsat ørredyngel i søen, som nu er begyndt at yngle i Onsted Bæk.

14a   Spildevand fra kloakering og udledning fra markerne har gennem mange år forurenet Solbjerg Sø. Vandafløbet og tilstrømningen til og fra søen er lille, og giver langsom vandudskiftning.  I dag udledes spildevand helt uden om søen.  Søens vandkvalitet er forbedret, og rummer igen en stor og sund rovfiskebestand herunder gedder og aborrer. Der er dog stadig et stykke vej, før fiskebestanden i søen når tidligere tiders niveau.

15   Søens venner har flere gange udsat glasål i søen, og der er nu en bestand af sandart, ål og ørred.

15a   En hyggelig fritidsbeskæftigelse for børn og voksne er hundestejlefangst ved søbredden.

Til Toppen
16   Havørnen kommer ofte forbi. Har den lappedykker på menukortet?

17   Blishønen er på vagt i sivene. Har den en rede i nærheden, så pas på -  den kan godt blive sur!

18   Der er mange slags ænder og andre fugle, der yngler ved søen – gråand, gravand, knopsvane, nattergal, kærsanger, blishøne, rørhøne, toppet- og sorthalset lappedykker, og gøgen kan også høres en stille sommeraften. Desuden er søen en vigtig rasteplads for eksempelvis taffeland, troldand, canadagæs og hvinand.

19   Den invasive zebrastribede vandremusling på vandring (i kunstnerens frie fortolkning!). Den bidrager til at rense vandet i Solbjerg sø og forbedre vandkvaliteten.

20   Plask!  Den grønne løvfrø lever i små vandhuller omkring Solbjerg. I maj måned kvækker den højt for at tiltrække en mage, og den kan høres vidt omkring. Dens eksistens i området er truet af den nye planlagte jernbanelinje, som Banedanmark anbefaler at lægge øst om Solbjerg.  For at gøre opmærksom på problemet serverede en protestgruppe Kaj-kager for byrådspolitikkerne ved et byrådsmøde i 2018.

21   Guldsmede og andre insekter er også en vigtig del af naturens mangfoldighed.

Til Toppen
22   Dunhammer og tagrør forhindrer i perioder den frie udsigt over søens vande.

23   I området omkring Solbjerg Sø er der fundet mindst 350 vilde plantearter.

24   Vandkvaliteten i Solbjerg sø er i dag så god, at der kan bades fra bådebroen ved Solbjerg Søsport.
 
25   Søsporten samler børn og voksne til aktiviteter på søen.
Søsporten tilbyder undervisning og sejlads med laserjolle, optimistjolle, kajak og det sidste nye stand-up paddling.

26   Lystfiskeri. Måske er der en aborre på krogen? Søen har været kendt for godt sandartfiskeri, men da den er blevet meget klarvandet, har sandarten fået dårlige kår, imens gedderne klarer sig bedre. Udover gedder og sandart kan der også fanges aborre, skalle, ål, brasen og søørred i Solbjerg Sø.
 
27   Skøjteløb og blå mærker! De milde vintre gør, at det sjældent er muligt at løbe på skøjter og få blå mærker på Solbjerg sø. Men i gamle dage, da der var rigtig vintre til, da kunne man også ”sejle” i isbåde og køre i bil på søens is!

Til Toppen
28   ”Vindenergi” er en vigtig energikilde nu og i fremtiden. Men en frisk vind kan også bruges til en leg med drager – prøv eventuelt selv at bygge din drage, og se om den kan flyve!

29   Også her i Solbjerg har vindmøllerne præget landskabet. Vindmøllen på Solbjerg Hede var forud for sin tid. Den var den først el producerende vindmølle i Danmark, der blev rejst af et vindmøllelaug – en såkaldt fællesmølle. Møllen blev rejst i 1980 og nedtaget i 2002.