Sving og sten i Tiset

Gå til forsiden

Gå til anekdoter og historier i Tiset

Svinget ved Tisetvej 21 - 22

Omlægning af Vejen udenom Tiset by

 

Svinget ved Tisetvej 14 - 16 - 18

Vejen gennem Tiset har altid været snoet med 2 kraftige sving.
Aksel Pedersen tidligere Sognerådsformand for Solbjerg Kommune indtil kommunesammenlægningen i 1970 forsøgte at bevare disse sving.

Da jeg kom til byen 1980, fortalte han om en sten, som markerede rabatten ud for hans gård (Tisetvej 16), og at nogle vejarbejdere ville flytte den. Han fortalte dem om stenens formål med at markere rabatten, og de besluttede sammen at bevare stenen.

Hvordan det er gået med stenen siden hen ses tydeligt at billeder herunder - bilisterne skærer hjørnet af og stenen er en del af asfalten i dag (forår 2002).

I december 2020 blev stenen helt fjernet da kommunen lagde "curves" i svinget.

Udfærdiget af Jørgen Aaboe Christensen - redigeret 2020.

Klik på billederne for at gøre dem større

P5240004a.jpg (97000 byte) P5240001a.jpg (103464 byte) curves
     

Svinget ved Tisetvej 21 - 22

Endnu andre af Tisetborgerne har forsøgt at bevare svingene.

Det drejer sig om svinget ud for Tisetvej 22, hvor beboerne var træt af at skulle forny deres nedløbsrør efter kambolage med lastbiler. Beboerne satte kantsten langs med huset ovenpå asfalten.

Kommunen sendte dem en skrivelse om at kantstenene skulle fjernes øjeblikkelig.
Beboerne kunne så fremvise dem matrikelkortet for grunden, som viser at deres matrikel faktisk dækker hele svinget incl. kørebanen.
Kommunen stillede nu med mandskab og materiel til rådighed, og støbte kantstenene ned i asfalten.

Udfærdiget af Jørgen Aaboe Christensen            Til toppen

Klik på billedet for at gøre det større

P6230016a.jpg (123169 byte)

 

Omlægning af Vejen udenom Tiset by

På et tidspunkt i løbet af 1989 forsøgte Jørgen Christensen og Birgitte Beyer at få noget af den megen trafik lagt udenom byen. Det var i en høringsfase i forbindelse med Århus Kommunes udarbejdelse af en kommuneplanrevision.

Der blev indsendt høringsskrivelser på to tidspunkter. I den første henvendelse den  25.3.1988 havde alle beboerne indenfor byskiltet skrevet under og  i den anden havde man udvidet underskriftindsamlingen til også at omfatte husene på Ravnholtvej ned forbi kirken samt Gl. Horsensvej 75 - fordi disse lodsejere også var berørt af forslaget (se kortet nedenfor).
Forslaget var begrundet i den store trafikmængde, som allerede var gemmen byen, 
at vejen var smal, at der var tre 90 graders sving, samt at åbningen af motorvejstilkørslen i Hørning ville skabe endnu mere trafik, når motorvejen åbnede.
Se trafiktællinger gennem byen               Til toppen

vejfor.gif (32103 byte)
Kilde: Århus Stiftstidende tirsdag 22. august 1989

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplanen hed det:
Synspunkter:

Jørgen Christensen m.m. fl.:
Forslaget om forlægning af Tisetvej syd om Tiset by og kirke med direkte tilslutning til Gammel Horsensvej.
Kommentar:
Forslaget kan ikke tiltrædes, idet Tisetvej ikke har og ikke forventes at få en funktion, der kan nødvendiggøre en sådan forlængelse. Forslaget vil eventuelt kunne tages op senere i forbindelse med en nøjere planlægning af et fremtidigt erhvervsområde syd for Tiset.

Set i "bakspejlet" er det nok godt, at man besindede sig, og ikke lagde et industriområde ovenpå de drikkevandsresurser, man i dag udvinder i ovennævnte område.
Udfærdiget af Jørgen Aaboe Christensen            Til toppen