Skal der bygges nye huse i Tiset?

Gå til forsiden

Tisetvej 14 - "Slottet"

Lokalplanforslaget i pdf. format (fylder ca. 3Mb) Gå til villaer og gårde i Tiset

Kommunen har udsendt en ny Lokalplan (874), hvorved ejeren får ret til at lave "åben lav boligbebyggelse".
Det vil sige, at de får lov til at lave de gamle landbrugsbygninger om til beboelse eller rive dem ned og lave nyt. Det vil også sige at
Tisetvej 14 og landbrugsbygningerne nord for indgår i projektet.
Lokalplanforslaget var trykt i "Århus Onsdag" d. 4. november 2009

Lokalplanforslag 874